“Skal du ha regnskap på autopilot? Det blir du tilbudt gjennom reklamen.

Ønsker du samtidig å fokusere på kjernevirksomheten for foretaket ditt, i stedet for å lese om regelendringer og endringer i teknologi?

I så fall kan Statera økonomi AS bidra til så stikke ut kursen.”

Vi har et bredt tjenestetilbud som kan tilpasses dine behov og ønsker. Tjenestetilbudet er en balansegang mellom bruk av heldigitale automatiske rutiner på den ene siden, og personlig rådgivning på den andre siden.

Vår rådgivning er basert på oppdatert kunnskap. Samtidig er vi lokalt forankra og kjenner dine omgivelser. Dermed har vi gode forutsetninger for å bidra til at du styrer din bedrift i riktig retning. I en tid med stadig raskere endringer i teknologi og regelverk, skal vi være din veiviser.