Regnskapsføring

Regnskapsføringen blir tilpassa din virksomhet ved at vi ajourfører og rapporterer i henhold til de ulike frister fra skatteetaten for skattemeldinger for merverdiavgift, lønnsopplysninger og inntekt.

Hvert enkelt regnskapsføreroppdrag blir kundetilpassa, slik at vi sammen velger ansvarsfordeling mellom kunde og regnskapsfører når det kommer til f.eks. regningsbetaling eller fakturering.  Dersom du ønsker å sette bort alt, så har  vi kombinert de ulike operasjoner i regnskapsføringen i SR-Total.