Rådgivning ved etablering av næringsvirksomhet

Vi hjelper deg til å sette fokus på hvilke valg du må ta for å få et et resultat som blir nærmest dine ønsker og muligheter.

Vi kan bidra ved spørsmål om

  • valg av selskapstype
  • støtteordninger
  • strategier
  • bedriftsutvikling