Lønnskjøring

Regelverket for skattemessig fradrag, arbeidsgiveravgift og NAV-ytelser er i rask endring.

Vi har rutiner for

  • lønnsberegning
  • beregning av skattetrekk
  • beregning av arbeidsgiveravgift
  • innsending av A-melding
  • utbetaling av refusjoner og utlegg
  • mottak av digitale sykemeldinger