Eierskifte

Generasjonsskifte på landbrukseiendom er komplisert, og det berører store verdier.

Viktige faktorer:

  • rammer i lovverket
  • verdsetting
  • oppgjør og finansiering
  • skatt og avgift
  • overdragelse i flere trinn

Vi har medarbeidere som fortløpende oppdaterer seg i fagområdet eierskifte i landbruket. I tillegg til dette har vi datamodeller som er vesentlige både for beregninger og dokumentasjon av prosessen.