E-handel

Forbrukere:

  • sparer tid
  • alltid åpent
  • sammenligne produkter
  • lavere kostnader
For leverandør:

  • lavere kostnad
  • når ut til kunder
  • oppdatert ordresystem
  • enkle og ryddige betalingstransaksjoner

 

24SevenOffice har integrasjon mot ulike nettbutikker. Vi hjelper deg i gang med det tekniske, eventuelt med vedlikeholdsavtale.