Driftsplan

Driftsplanen er et likviditets- og produksjonsbudsjett, som består av en økonomisk oversikt for landbrukseiendommer for de neste 5 år, som inkluderer bl.a. finansieringsplan og likviditetsbudsjett. Driftsplan kan være et nyttig verktøy ved

  • store endringer i drifta
  • investeringsbehov
  • søknad om lån
  • søknad om investeringsstøtte

Styringsverktøy etter investering/endring

Ved utarbeidelse av driftsplan legger vi vekt på en god prosess, og godt samarbeid mellom driftsplanlegger og kunde. Kunden skal kjenne sin driftsplan og være trygg på denne som beslutningsgrunnlag. Vi har medarbeidere med solid erfaring og oppdatert kompetanse på området.