Digitale løsninger

MinSide – nettilgang til regnskapet, fakturering, attestasjon og godkjenning av betalinger med bankID

Automatisk bokføring – regnskapssystemet tar i mot, konterer og klargjør faktura til betaling

Timeregisteringsapp – du kan registrere tidsforbruk, vareforbruk og lignende på app på telefonen, som igjen kommuniserer med regnskapet ditt

Reiseregning – App der du kan registrere startpunkt og sluttpunkt på reise. Dermed får du beregnet kilometergodtgjørelse. Videre registrering av passasjertillegg, utlegg, diett og andre kostnader.

Verktøy for digitale løsninger