Budsjettering

Vi hjelper deg med budsjettprosessen.

Vi har gode pedagogiske budsjettmodeller som effektivt viser konsekvensen av endring av

  • kostnader
  • inntekter

De valgte budsjettalternativene lar seg integrere med regnskapet, slik at en lett kan følge opp budsjettet med den løpende regnskapsføringen.