Kontakt

Telefon:
E-post:
Bankkonto:
Org.nr:
71 65 55 80
post@stateraokonomi.no
4111 16 02571
996 452 557 MVA

Statera økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Avdelinger
Svartvassvegen 2
6650 SURNADAL
Telefon: 71 65 55 80

Rindalsvegen 15 A
6657 RINDAL
Telefon: 71 66 54 40