Kontakt

Telefon:
E-post:
Bankkonto:
Org.nr:
716 555 80
post@stateraokonomi.no
4040 15 92751
996 452 557 MVA

Statera økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Avdelinger
Svartvassvegen 2
6650 SURNADAL
Telefon: 716 555 80

Rindalsvegen 15 A
6657 RINDAL
Telefon 716 654 40